Vertigo
网站简介:

《Vertigo》

Vertigo是美国科幻少年漫画作家,其作品风格以血腥暴力为主,带有浓厚的神秘和黑暗色彩。Vertigo网站为DC娱乐(DC漫画的母公司)旗下的漫画网站,主要提供数字漫画和可打印漫画等,其内容除了包括暴力画面和物质泛滥外,还兼有犯罪、推理、社会讽刺等内容。

更新时间:2014-01-02