Game Informer杂志

相关软件下载

网站简介:

《Game Informer杂志》

《Game Informer》(GI杂志)是著名电子游戏月刊,1991年8月开始由GameStop公司发行,内容主要涵盖游戏新闻、游戏评论以及游戏攻略等。在GI杂志的评分中,极少有游戏能够达到10分(接近完美),被评10分的游戏包括质量效应3、使命召唤4:现代战争、生化危机4、塞尔达传说等。

更新时间:2014-10-12